แจ้งปิดจุดกลับรถ แยกพระราม 3
01/09/63
ปิดจุดกลับรถและห้ามเลี้ยวขวา บริเวณแยกพระราม 3 - รัชดาภิเษก ใต้สะพานพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก ให้ใช้จุดกลับรถ ใต้สะพานข้ามแยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์แทน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 - 1 ก.พ. 2565
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง