ปิดการจราจร 5 สาย รับเสด็จในหลวง
06/12/62
ในวันที่ 6 ธ.ค. 2562 จะปิดการจราจร 5 เส้นทาง ในเวลา 12.00 น. 1) ถ.เจริญกรุง แยกเอสเอบี – ถ.ข้าวหลาม 2) ถ.พระราม 4) แยกหัวลำโพง -แยกหมอมี 3) ถ.มิตรภาพไทย -จีน (ตลอดสาย) 4) ถ.เยาวราช (วงเวียนโอเดียน -แยกวัดตึก 5) ถ.ราชวงศ์ (แยกราชวงศ์ -แยกเสือป่า)
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง