"กรมประมง-ศิริราชเชิญชวนเที่ยวงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 8 ก.ค.61 ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
17/06/61
งานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 30 ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.- 8 ก.ค.61 งานประกวดปลาที่ยิ่งใหญ่และและได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ร่วมประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้พรรณไม้น้ำ รับสมัคร 1-17 มิ.ย.61 ติดต่อ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง โทร. 02-579-1862
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง