รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
29/10/63
29/10/2563 06.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเลขตลาดกระบัง / ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.ปทุมธานี จ.อยุธยา เคลื่อนทิศใต้ คาดเคลื่อนเข้าพื้นที่ กทม.
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง