แจ้งเบียงจราจร หน้าโรงพยาบาล บางประกอก 9
15/05/63
ทพ.แจ้งเบียงจราจรถนนพระราม 2 ขาออกบริเวณหน้าโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ถึง บริเวณหน้าโรงพยาบาลนครธนจะปิด 1 ช่องจราจรด้านขวาสุดของเกาะกลางถนน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง