รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรถนนพหลโยธิน บริเวณซอย49/1-53เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
17/01/59
รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรถนนพหลโยธิน บริเวณซอย49/1-53เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า จะทำการปิดกั้นแนว Barrier ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า 1ช่องทาง และ ฝั่งขาออก 1ช่องทาง ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกคงเหลือ 2ช่องจราจร ตั้งแต่เวลา 22.00น. เป็นต้นไป ตลอด 24ชั่วโมง
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง