ปิดการจราจร สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร
19/09/62
วันนี้ 19 ก.ย. - 31 ธ.ค.62 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ปิดการจราจรสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เพื่อซ่อมพื้นถนนและรอยต่อสะพาน เวลา 22.00 - 05.00 น.
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง