ปิดสะพานกลับรถ ถนนพระราม 2
23/06/65
วันที่ 23 มิ.ย.65 ถึง วันที่ 20 ก.ย.65 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ปิดสะพานกลับรถบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร ถนนพระราม 2 กม.34 (สะพานกลับรถ จากขาออก กลับรถมาขาเข้า) เพื่อดำเนินการซ่อมโครงสร้างสะพาน และผิวจราจรที่ชำรุด แหล่งที่มา FM91trafficpro
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง