เบี่ยงจราจร 1 ช่องทาง หน้า
22/04/62
24/4/2562 22.00 น. เบี่ยงจราจร หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 ช่องทาง โดย กทม. จะดำเนินการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 จุด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนรามคำแหงบริเวณหน้าม.รามคำแหง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 22 - 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง