ลดความเร็วรถในกรุงเทพฯ ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง ให้เหลือ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
05/04/61
ลดความเร็วรถในกรุงเทพฯ ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง ให้เหลือ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจาก 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว โดยล่าสุด ได้มีการประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรผ่านทางเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพฯ จำกัดความเร็วรถที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยทางบช.น. จะมีการประสานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เป็นการแจ้งเตือนให้รถที่ขับผ่านถนนลดความเร็วรถให้คงเหลือตามอัตราที่กำหนด
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง