ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเลียบคลองมอญ
25/07/64
25/07/2564 สำนักงานโยธา จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเลียบคลองมอญ ช่วงจากคลองลำปลาทิว ถึง ถนนทับยาว เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น.
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง