ปิดสะพานเข้าสนามบินดอนเมือง 6 พ.ย.60เป็นต้นไปเพื่อปรับปรุงสะพาน
06/11/60
6/11/2560 20:15น. ปิดสะพานเข้าสนามบินดอนเมือง 6 พ.ย.60เป็นต้นไปเพื่อปรับปรุงสะพาน - วันที่ 4 พ.ย. 60 เวลา22.00 น. นำเครื่องกลหนักเข้าพื้นที่ - วันที 6 พ.ย. 60 ปิดสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองในเวลา 22.00 น. ให้ใช้สะพานทางฐานทัพอากาศและสะพานกลับรถที่1 (สะพานคลังสินค้า) โครงการจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี 2561
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง