ปิดการจราจร ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณแยกมไหสวรรค์ 7-31มค. 2560
07/01/60
ปิดการจราจร ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณแยกมไหสวรรค์ 7-31มค. 2560 ตั้งแต่แยกมไหสวรรย์ - ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 (อุโมงค์มไหสวรรย์เปิดปกติ) เพื่อซ่อมแซมผิวถนน * แนะเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็น
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง