ปิดการจราจร ถนนเชตุพน
10/07/67
กรุงเทพมหานคร แจ้งปิดเส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในการพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รายงานว่า โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางเส้นทางขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 28 ก.ค. 67 เวลา 04.00-10.00 น. ขบวนพิธีเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ เส้นทางจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถึง ถนนหน้าพระลาน บริเวณด้านหน้าประตูวิเศษไชยศรี
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง